Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TurieHľadať
 
 

Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľností

Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.1. zdaňovacieho obdobia, pričom daňový subjekt je povinný podať daňové priznanie do 31.01. bežného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností  rozhodujúcich pre daňovú  povinnosť, ktoré nastanú  v priebehu zdaňovacieho  obdobia sa až na výnimky neprihliada.

Predmet dane, daňovníka, sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane a daňové úľavy vymedzuje VZN č.1 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti.

Daňovník  je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi dane (Obec Turie) skutočnosti rozhodujúce pre vznik, alebo zánik daňovej povinnosti  k dani  z nehnuteľností   a každú  zmenu  týchto  skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo  zmeny   nastali. (predaj, darovanie, prevod, dedičstvo, stavebné úpravy a pod.)

Potrebné doklady

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti FO, PO 

Daň z pozemkov:

doklad preukazujúci nadobudnutie, vlastníctvo, povolenie stavby alebo prenájom pozemku (kúpno- predajná zmluva, list vlastníctva, stavebné povolenie,)

Daň zo stavieb:

doklad preukazujúci nadobudnutie,  vlastníctvo stavby (list vlastníctva, pri novostavbe kolaudačné rozhodnutie)

Daň z bytov:

doklad preukazujúci vlastníctvo bytu (kúpno- predajná zmluva, darovacia zmluva)

Oznámenie  o vzniku, zániku  alebo zmene daňovej povinnosti 


Vybavuje

Dana Hríňová

 


 
Turie Aktuálne počasie

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka