Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TurieHľadať
 
 

Kompetencie obce

Kompetencie

Poslanie a kompetencie obecného úradu

Obec Turie vznikla 10. 12. 1990 zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe.  samosprávy slúžia obci samosprávne orgány – starosta a obecné zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby ďalšie svoje orgány, a to obecnú radu, komisie pri obecnom zastupiteľstve a iné dočasné výkonné, alebo kontrolné orgány a určuje im náplň práce. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstvastarostu obce. Prácu obecného úradu organizuje starosta.

Pôsobnosť obecného úradu:

  • zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva,
  • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
  • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

Obec je zriaďovateľom:

  • Základná škola Turie (s právnou subjektivitou)
  • Materská škola (bez právnej subjektivity)

 
Turie Aktuálne počasie

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka