Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TurieHľadať
 
 

Poplatky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Ohlásenie  k poplatku  za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady  majú  povinnosť  podať všetci podnikatelia,  právnické  osoby, oprávnení užívať alebo užívajúci  nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa  na  území  Mesta  Trenčianske Teplice, určenú  na podnikanie, alebo  na iný  účel  ako  na podnikanie. Fyzické osoby  podávajú ohlásenie  len  vtedy, ak nie sú  prihlásení  na trvalý  alebo  prechodný  pobyt  a užívajú, alebo  sú  oprávnení  užívať nehnuteľnosť  na území  Mesta  Trenčianske Teplice. Občania  prihlásení  na trvalý  alebo  prechodný  pobyt  ohlásenie  k poplatku  za komunálny  odpad  nepodávajú.    
Poplatníci - podnikatelia sú pri vzniku, zániku a zmene poplatkovej povinnosti v priebehu spoplatňovacieho obdobia  povinní podať priznanie správcovi poplatku do 30 dní.
Predmet poplatku, poplatníka, sadzbu poplatku, sadzbu poplatku pri množstvovom zbere, vznik a zánik poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatku a poplatkové úľavy vymedzuje VZN č.7 O odpadoch. Poplatník je povinný v priebehu  roka oznámiť správcovi  poplatku (Obec Turie) skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti  z poplatku za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady  a každú zmenu  týchto  skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny  nastali.

Potrebné doklady

Ohlásenie k poplatku  za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady pre fyzické osoby

Ohlásenie k poplatku  za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady pre fyzické osoby oprávnené podnikať a právnicke osoby

Oznámenie o vzniku, zániku alebo zmene poplatkovej povinnosti pre fyzické osoby oprávnené podnikať a právnicke osoby

Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady

Občiansky preukaz

Živnostenský list


Vybavuje:

Dana Hríňová


 
Turie Aktuálne počasie

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka