Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TurieHľadať
 
 

Zámer predaja majetku

Zámer predaja majetku

Zverejnenie zámeru predať majetok obce Turie CKN parc. č. 289//2 - Milan Chupáň, uzn. 13/XI/2019 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer odpredaja majetku obce Turie
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 
Obec Turie v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a uznesením Obecného zastupiteľstva v Turí č. 13/XI/2019 z 26. 09. 2019
 
Z ...viac...

Zverejnené 4.10.2019 -ig-
Aktualizované: 11.10.2019 -mš-Počet videní: 47


 

Zverejnenie zámeru predať majetok obce Turie EKN parc. č. 1830 - Ivan Mičky , uzn. 1/XI/2019 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer odpredaja majetku obce Turie
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obec Turie v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a uznesením Obecného zastupiteľstva v Turí č. 11/XI/2019 z 26. 09. 2019
Zverejňuje zámer pr ...viac...

Zverejnené 2.10.2019 -ig-
Aktualizované: 11.10.2019 -mš-Počet videní: 39


 

Zverejnenie zámeru predať majetok obce Turie EKN parc. č. 144 - Milan Lonc - uzn. 10/XI/2019 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer odpredaja majetku obce Turie 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obec Turie v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a uznesením Obecného zastupiteľstva v Turí č. 10/XI/2019 z 26. 09. 2019 
Zverejňuje zámer pr ...viac...

Zverejnené 2.10.2019 -ig-
Aktualizované: 11.10.2019 -mš-Počet videní: 40


 

Zverejnenie zámeru odpredať obecnú CKN parc. č. 1092/18 - Daniela Rosinčinová - uzn. 3/VIII/2019 - z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obecné zastupiteľstvo Obce Turie v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v zn. n. p. zverejňuje zámer  odpredaja CKN parcely č. 1092/18 trvalé trávnaté porastý o výmere 122 m2 na LV 1837 vo vlastníctve obce, ktorá vznikla odčlenením z EKN parc. ...viac...

Zverejnené 9.7.2019 -mš-Počet videní: 230


 

Zverejnenie zámeru odpredať obecnú parcelu CKN 232/2 - Stanislav Manga - uzn. 2/VIII/2019 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obecné zastupiteľstvo Obce Turie v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v zn. n. p. zverejňuje zámer  odpredaja CKN parcely č. 232/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2 na LV 1837 vo vlastníctve obce.(uvedená parcela je vedena na LV 1837 ...viac...

Zverejnené 9.7.2019 -mš-Počet videní: 213


 

Zverejnenie zámeru odpredať obecnú parcelu CKN 979/20 - Darina Manga - uzn. 1/VIII/2019 zo dňa 04.07.2019 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obecné zastupiteľstvo Obce Turie v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v zn. n. p. zverejňuje zámer  odpredaja CKN parcely č. 979/20 zastavané plochy a nádvoria o výmere 102 m2 na LV 1837 vo vlastníctve obce.
Kupujúcim bude p. Darina M ...viac...

Zverejnené 9.7.2019 -mš-Počet videní: 207


 

Zverejnenie zámeru odpredať pozemok C KN č. 3715/1 - Vincent Chupáň - Uznesenie č. 8/V/2019 zo dňa 25.4.2019 z dôvodu osobitného zreteľa

Obecné zastupiteľstvo Obce Turie v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. a v súlade s § 9a ods. 5 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v zn. n. p. zverejňuje zámer  odpredaja obecnej parcely v k. ú. Turie C KN 3715/1, ostatná plocha o výmere 386 m2 vytvorenou Geometrickým plánom vyhotoveným BV PLAN, spol. s r.o., ...viac...

Zverejnené 2.5.2019 -ig-
Aktualizované: 15.5.2019 -mš-Počet videní: 427


 

Zverejnenie zámeru odpredať pozemok C KN 1266/13 a 1240/5 - Mgr. Zuzana Tompošová - Uznesenie č. 5/V/2019 zo dňa 25.4.2019 z dôvodu osobitného zreteľa

     Obecné zastupiteľstvo Obce Turie v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v zn. n. p. zverejňuje zámer odpredaja obecných parciel v k. ú. Turie C KN 1266/13, zastavaná plocha o výmere 33 m2 a C KN 1240/5, záhrada o výmere 65 m2 vytvorených ...viac...

Zverejnené 2.5.2019 -ig-
Aktualizované: 15.5.2019 -mš-Počet videní: 447


 

Zverejnenie zámeru o odkúpenie obecnej parcely EKN č. 1831 - Ing. Ivan Lonc uzn. č. 7/III/2019 zo dňa 21.02.2019 z dôvodu osobitného zreteľa

Obecné zastupiteľstvo Obce Turie v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v zn. n. p. zverejňuje zámer  odpredaja EKN parcely č. 1831 zastavané plochy a nádvoria o výmere 114m2 zapísaná na LV 1837 vo vlastníctve obce, ktorá bola zameraná GP č. 3 ...viac...

Zverejnené 25.2.2019 -mš-Počet videní: 1107


 

Zverejnenie zámeru predaja obecnej parc. EKN č. 218 - Veronika Smolíková uzn. č. 5/III/2019 zo dňa 21.02.2019 z dôvodu osobitného zreteľa

Obecné zastupiteľstvo Obce Turie v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v zn. n. p. zverejňuje zámer  odpredaja EKN parcely č. 218 záhrady o výmere 153m2 na LV 1837 vo vlastníctve obce.
Kupujúcim bude p. Veronika Smolíková.
Osobi ...viac...

Zverejnené 25.2.2019 -mš-Počet videní: 1045


 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa - Branislav Manga - uzn. 69/2018 z 13.9.2018

Obec Turie v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 69/2018 zverejňuje zámer predať pozemky vo vlastníctve obce
- z parc. č. EKN 1826 zast. plochy a nádvoria o výmere 451m2 na LV 1837 v k.ú. Turie vo vlastníctve obce Turie,  bo ...viac...

Zverejnené 13.9.2018 -mš-
Aktualizované: 30.1.2019 -mš-Počet videní: 1734


 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa Pavel Lonc uzn. 65/2018 z 13.9.2018

Obec Turie v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 65/2018 zverejňuje zámer predať   častť obecnej parcely KNC č. 3577/3 zast.pl. a nádvoria o výmere 360m2 na LV 3298 v k.ú. Turie vo vlastníctve obce( cca 25m2 z výmery).
Kupuj ...viac...

Zverejnené 13.9.2018 -mš-
Aktualizované: 26.11.2018 -mš-Počet videní: 1944


 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa Andrej Belanec uzn. 64/2018 z 13.9.2018

Obec Turie v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia 64/2018 z 13.9.2018 zverejňuje zámer predať  EKN parc. č. 1860 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15m2  na LV 1837 vo vlastníctve obce Turie. 
Kupujúci bude Andrej Belanec, byt ...viac...

Zverejnené 13.9.2018 -mš-
Aktualizované: 26.11.2018 -mš-Počet videní: 1900


 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa Božena Kupková uzn. 63/2018 z 13.9.2018

Obec Turie v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 63/2018 zverejňuje zámer predať obecnú parcelu parc. CKN č. 4633 ostatné plochy o výmere 98m2 v 1/1 zapísanej na LV 3298 vo vlastníctve obce .
Kupujúcou bude Božena Kupková  ...viac...

Zverejnené 13.9.2018 -mš-
Aktualizované: 26.11.2018 -mš-Počet videní: 1812


 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa Anna Loncová uzn. 49/2018 zo 4.7.2018

Obec Turie v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 49/2018 z 4.7.2018 zverejňuje zámer predať pozemky
pre p. Annu Loncovú v 1/1 na základe súhlasov ostatných spoluvlastníkov rodinného domu súp. č. 207 postavenom na parcele CKN ...viac...

Zverejnené 4.7.2018 -mš-
Aktualizované: 26.11.2018 -mš-Počet videní: 1947


 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa Margita Bolibruchová uzn. 40/2018 z 31.5.2018

Obec Turie v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 40/2018 zverejňuje zámer predať pozemky vo vlastníctve obce:
pre žiadateľku p. Margitu Bolibruchovú, rod. Lúčanovú, Tatranská 8,
010 08  Žilina podľa  GP vyhotoveným BV ...viac...

Zverejnené 31.5.2018 -mš-
Aktualizované: 26.2.2019 -mš-Počet videní: 1914


 

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu osobitného zreteľa - Rastislav Zelník uzn. 31/2018 z 26.4.2018

Obec Turie v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 31/2018 z 26.04.2018 zverejňuje zámer predať nasledovné pozemky:
parc. č. 147 KN-C zast.pl. o výmere 22m2 v 1/1  parc. č. 148/6 KN-C zast.pl. o výmere 18m2 v   parc. č ...viac...

Zverejnené 26.4.2018 -mš-
Aktualizované: 26.11.2018 -mš-Počet videní: 1889


 

Zverejnenie zámeru prevodu zámennou zmluvou Jarina a spol. uznesením 29/2018 z 26.04.2018

Obec Turie v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 20/2018 zo 7.3.2018, zverejňuje zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa  medzi zmluvnými stranami:
Obec Turie Milan Jarina Dušan Valient Dana Kováčo ...viac...

Zverejnené 26.4.2018 -mš-
Aktualizované: 26.11.2018 -mš-Počet videní: 1929


 

Zverejnenie zámeru predať majetok obce Turie z dôvodu osobitného zreteľa - Kasákovci uzn. 20/2018 zo 7.3.2018

Obec Turie v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 20/2018 zo 7.3.2018, zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa  obecné pozemky
parc. č. 146/5 KN-C  záhrady o výmere 48m2 parc. č. 146/6 KN-C zast.pl. o ...viac...

Zverejnené 7.3.2018 -mš-
Aktualizované: 26.11.2018 -mš-Počet videní: 1613


 

Zverejnenie zámeru predať existujúcu káblovú televíziu formou VOS uzn. 6/2018 z 9.2.2018

Obec Turie v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať svoj majetok formou obchodnej verejnej súťaže uznesením č. 6/2018 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Turie v r. 2018 dňa 09.02.2018.
Kupujúcim je VARES s.r.o. Pre ...viac...

Zverejnené 9.2.2018 -mš-
Aktualizované: 26.11.2018 -mš-Počet videní: 1591


 
Turie Aktuálne počasie

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka