Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TurieHľadať
 
 

Zverejnenie zámeru odpredať obecnú parcelu CKN 232/2 - Stanislav Manga - uzn. 2/VIII/2019 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru odpredať obecnú parcelu CKN 232/2 - Stanislav Manga - uzn. 2/VIII/2019 z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Turie v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v zn. n. p. zverejňuje zámer  odpredaja CKN parcely č. 232/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2 na LV 1837 vo vlastníctve obce.(uvedená parcela je vedena na LV 1837 ako EKN parc. č. 1839)

Kupujúcim bude p. Stanislav Manga.

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že uvedená parcela tvorí prístup k CKN parc. č. 232/1 záhrady o výmere 921m2 v k. ú. Turie vedenom na LV 4014 v k. ú. Turie vo vlastníctve žiadateľa. Uvedený pozemok je dlhodobo ohradený a tvorí súčasť uvedených parciel. Vzhľadom k nevyužiteľnosti parcely na iné účely a s prihliadnutím na jej výmeru je predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto prebytočným majetkom..

Cena je stanovená na sumu 10€/m2 v zmysle uznesenia č. 38/2018 OZ obce Turie zo dňa 31.5.2018.

Celková hodnota celej výmery za 6m2 je 60,00€

Kupujúci si na vlastné náklady zabezpečí vyhotovenie kúpnej zmluvy a vklad do katastra nehnuteľností.


 
 
Turie Aktuálne počasie

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka