Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TurieHľadať
 
 

Zverejnenie zámeru odpredať obecnú parcelu CKN 979/20 - Darina Manga - uzn. 1/VIII/2019 zo dňa 04.07.2019 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru odpredať obecnú parcelu CKN 979/20 - Darina Manga - uzn. 1/VIII/2019 zo dňa 04.07.2019 z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Turie v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v zn. n. p. zverejňuje zámer  odpredaja CKN parcely č. 979/20 zastavané plochy a nádvoria o výmere 102 m2 na LV 1837 vo vlastníctve obce.

Kupujúcim bude p. Darina Manga.

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že uvedená parcela je priľahlou k CKN parc. č. 979/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 383 m2 a CKN parc. č. 979/3 záhrady o výmere 380 vedenom na LV 202 v k. ú. Turie  vo vlastníctve žiadateľky, ktorý je ohradený a tvorí súčasť uvedených parciel. Vzhľadom k nevyužiteľnosti parcely na iné účely a s prihliadnutím na jej výmeru je predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto prebytočným majetkom.

Kupujúca si dá na vlastné náklady vyhotoviť GP podľa aktuálneho oplotenia a na základe vymerania sa vypočíta celková suma.

Cena je stanovená na sumu 10€/m2 v zmysle uznesenia č. 38/2018 OZ obce Turie zo dňa 31.5.2018.

Kupujúci si na vlastné náklady zabezpečí vyhotovenie kúpnej zmluvy a vklad do katastra nehnuteľností.


 
 
Turie Aktuálne počasie

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka