Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TurieHľadať
 
 

Oficialne webove sidlo obce Turie

  • Deň detí na školskom dvore 1.6.2019 od 10:00h

    1.6.2019 10:00 školský dvor pri ZŠ Turie o zábavu, občerstvenie a pitný režim je postarané, v zmysle §13 ods. 1 Zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a dopl ... deň detí.jpg

AKTUÁLNE OZNAMY OBCE

Aktuality - všeobecné oznamy

Zverejňovanie fotografíí, audiovizuálnych a vizuálnych záznamov z priebehu spoločenských , športových alebo kultúrnych udalostí obce Turie

Obec Turie oznamuje, že
v zmysle §13 ods. 1 Zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a ...viac...

Zverejnené 27.5.2019 -mš-Počet videní: 67


 

..aj u nás bol Deň matiek ..

deň matiek.jpg

     Druhá májová nedeľa patrí našim mamám, starým mamám a babkám.
     Aj v túto nedeľu, 12. ...viac...

Zverejnené 25.5.2019 -ig-
Aktualizované: 27.5.2019 -mš-Počet videní: 28


 

Poďakovanie za vyčistenie Turianky

P5110185.JPG

     Vyslovujeme poďakovanie všetkým, ktorí sa zapojili do akcie Klubu slovenských turistov Turie v ...viac...

Zverejnené 13.5.2019 -ig-Počet videní: 119


 

Letné prázdniny v MŠ Turie

MS.jpg

Zverejnené 2.5.2019 -ig-Počet videní: 133


 

Poďakovanie Klubu slovenských turistov Turie

20190413_113346.jpg

     
Ďakujeme členom Klubu slovenských turistov Turie, ktorí ako každoročne, tak i 14. apríl ...viac...

Zverejnené 15.4.2019 -ig-
Aktualizované: 18.4.2019 -ig-Počet videní: 643


 

Verejné vyhlášky

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu obce Turie

ku_turie-1.jpg

Obec Turie, ako príslušný orgán územného plánovania v súlade s ustanovením § 19b, ods. 1, písm. ...viac...

Zverejnené 24.5.2019 -ig-
Aktualizované: 26.5.2019 -mš-Počet videní: 42


 

Oznámenie o začatí prác - ELSPOL - SK, s.r.o., Námestovo

Oznámenie o začatí prác na stavbe: "Turie - Pod potôčkami - Predĺženie NNK" - ELSPOL - SK, s.r.o., N ...viac...

Zverejnené 23.5.2019 -ig-Počet videní: 37


 

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od úst.pojednávania - Obec Turie

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od úst.pojednávania - Novostavba rodinného domu, prí ...viac...

Zverejnené 20.5.2019 -ig-Počet videní: 54


 

 

Zverejňovanie fotografíí, audiovizuálnych a vizuálnych záznamov z priebehu spoločenských , športových alebo kultúrnych udalostí obce TurieVytlačiť
 

Obec Turie oznamuje, že

v zmysle §13 ods. 1 Zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú zhotovené a zhromaždené  fotografie, audiovizuálne a vizuálne záznamy z priebehu spoločenských,  športových alebo kultúrnych udalostí obce Turie zverejnené na svojom webovom sídle www.obecturie.sk. Ďakujeme za porozumenie .

 


 

Počet videní: 67


 

AKTUÁLNE OZNAMY OBCE

Prezidentské voľby - Výsledky volieb prezidenta II. kolo

prezid.jpg

Zverejnené 1.4.2019 -mš-


 

Prezidentské voľby - Výsledky volieb prezidenta I. kolo

Zverejnené 16.3.2019 -mš-
Aktualizované: 18.3.2019 -mš-


 

Verejné vyhlášky

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu obce Turie

ku_turie-1.jpg

Obec Turie, ako príslušný orgán územného plánovania v súlade s ustanovením § 19b, ods. 1, písm. a) Zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie obstarávani ...viac...

Zverejnené 24.5.2019 -ig-
Aktualizované: 26.5.2019 -mš-


 

Oznámenie o strategickom dokumente Zmena a Doplnok č. 12 ÚP Sídelného útvaru Rajecké Teplice - Okresný úrad Žilina

Zverejnené 24.5.2019 -ig- Vyprší o 12 dní.


 

Oznámenie o začatí prác - ELSPOL - SK, s.r.o., Námestovo

Oznámenie o začatí prác na stavbe: "Turie - Pod potôčkami - Predĺženie NNK" - ELSPOL - SK, s.r.o., Námestovo
viac...

Zverejnené 23.5.2019 -ig- Vyprší o 11 dní.


 

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od úst.pojednávania - Obec Turie

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od úst.pojednávania - Novostavba rodinného domu, prípojky inž. sietí /vodovodná, kanalizačná, el. NN prípojka), oplotenie a spevnené plochy) Ing. Ladisl ...viac...

Zverejnené 20.5.2019 -ig- Vyprší o 8 dní.


 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA - Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151, v zast. ELSPOL – SK, s.r.o, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: 11301 – Turie – Smer Biofarma – Rozšírenie NNK

Zverejnené 17.5.2019 -mš- Vyprší o 5 dní.


 

Zverejnenie zámeru odpredať pozemok C KN 1266/13 a 1240/5 - Mgr. Zuzana Tompošová - Uznesenie č. 5/V/2019 zo dňa 25.4.2019 z dôvodu osobitného zreteľaVytlačiť
 

     Obecné zastupiteľstvo Obce Turie v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v zn. n. p. zverejňuje zámer odpredaja obecných parciel v k. ú. Turie C KN 1266/13, zastavaná plocha o výmere 33 m2 a C KN 1240/5, záhrada o výmere 65 m2 vytvorených Geometrickým plánom vyhotoveným GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, Žilina úradne overeným Okresným úradom Žilina – Katastrálny odbor dňa  20. 03. 2019 pod č. 61-459/2019 za cenu 10 eur/m2, pre žiadateľku p. Mgr. Zuzanu Tompošovú  z dôvodu osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že z pôvodných parciel E KN 1844 a C KN 1240/1 (predtým E KN 41), vedených na LV 1837 vytvorená parcela 1240/5 je priľahlou parcelou k CKN parcele č. 1241/2 zastavaná plocha na LV 160 vo vlastníctve žiadateľky, na ktorej je postavený rodinný dom súp. č. 488, taktiež vo vlastníctve žiadateľky, parcela 1266/13 je priľahlou parcelou k parcele 1266/14 na ktorej stál rodinný dom predkov žiadateľky a obe parcely sú pre obec  iným spôsobom nevyužiteľné.

Cena je stanovená na sumu 10 eur/m2 v zmysle uznesenia č. 38/2018 OZ obce Turie z 31. 05. 2018.

Celková hodnota celej výmery a to 98 m2 je 980 eur.

Kupujúca si na vlastné náklady zabezpečí vyhotovenie kúpnej zmluvy a vklad do katastra nehnuteľností.

 

 


 
 

dnes je: 27.5.2019

meniny má: Iveta

slovensko.sk

MAS Rajecká dolina

webygroup
ÚvodÚvodná stránka