Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TurieHľadať
 
 

Zverejnenie zámeru odpredať pozemok C KN 1266/13 a 1240/5 - Mgr. Zuzana Tompošová - Uznesenie č. 5/V/2019 zo dňa 25.4.2019 z dôvodu osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru odpredať pozemok C KN 1266/13 a 1240/5 - Mgr. Zuzana Tompošová - Uznesenie č. 5/V/2019 zo dňa 25.4.2019 z dôvodu osobitného zreteľaVytlačiť
 

     Obecné zastupiteľstvo Obce Turie v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v zn. n. p. zverejňuje zámer odpredaja obecných parciel v k. ú. Turie C KN 1266/13, zastavaná plocha o výmere 33 m2 a C KN 1240/5, záhrada o výmere 65 m2 vytvorených Geometrickým plánom vyhotoveným GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, Žilina úradne overeným Okresným úradom Žilina – Katastrálny odbor dňa  20. 03. 2019 pod č. 61-459/2019 za cenu 10 eur/m2, pre žiadateľku p. Mgr. Zuzanu Tompošovú  z dôvodu osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že z pôvodných parciel E KN 1844 a C KN 1240/1 (predtým E KN 41), vedených na LV 1837 vytvorená parcela 1240/5 je priľahlou parcelou k CKN parcele č. 1241/2 zastavaná plocha na LV 160 vo vlastníctve žiadateľky, na ktorej je postavený rodinný dom súp. č. 488, taktiež vo vlastníctve žiadateľky, parcela 1266/13 je priľahlou parcelou k parcele 1266/14 na ktorej stál rodinný dom predkov žiadateľky a obe parcely sú pre obec  iným spôsobom nevyužiteľné.

Cena je stanovená na sumu 10 eur/m2 v zmysle uznesenia č. 38/2018 OZ obce Turie z 31. 05. 2018.

Celková hodnota celej výmery a to 98 m2 je 980 eur.

Kupujúca si na vlastné náklady zabezpečí vyhotovenie kúpnej zmluvy a vklad do katastra nehnuteľností.

 

 


 
 
Turie Aktuálne počasie

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka