Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TurieHľadať
 
 

Zverejnenie zámeru odpredať pozemok C KN č. 3715/1 - Vincent Chupáň - Uznesenie č. 8/V/2019 zo dňa 25.4.2019 z dôvodu osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru odpredať pozemok C KN č. 3715/1 - Vincent Chupáň - Uznesenie č. 8/V/2019 zo dňa 25.4.2019 z dôvodu osobitného zreteľaVytlačiť
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Turie v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. a v súlade s § 9a ods. 5 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v zn. n. p. zverejňuje zámer  odpredaja obecnej parcely v k. ú. Turie C KN 3715/1, ostatná plocha o výmere 386 m2 vytvorenou Geometrickým plánom vyhotoveným BV PLAN, spol. s r.o., Fačkov 72, úradne overeným Okresným úradom Žilina – Katastrálny odbor dňa  01. 04. 2019 pod č. 625/2019  za cenu 2,93 eur/m2, pre žiadateľa p. Vincenta Chupáňa,  z dôvodu osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že odkupovaná parcela C KN č. 3715/1 zapísaná na LV 3298 vo vlastníctve obce, je vklinená do pozemku C KN 3716 vo vlastníctve žiadateľa a pre obec je iným spôsobom nevyužiteľná.

Cena je stanovená na sumu 2,93 eur/m2 v zmysle podľa Znaleckého posudku č. 6/2019 z 16. 03. 2019 Ing. Tobiáša Palutku, Tulská 1684/6, Žilina.

Celková hodnota celej výmery a to 386 m2 je 1 130,98 eur.

Kupujúci si na vlastné náklady zabezpečí vyhotovenie kúpnej zmluvy a vklad do katastra nehnuteľností.


 
 
Turie Aktuálne počasie

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka