Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
TurieHľadať
 
 

Oficialne webove sidlo obce Turie

AKTUÁLNE OZNAMY OBCE

Aktuality - všeobecné oznamy

Prerušenie odvádzania odpadových vôd do kanalizácie od 01. 04. 2019

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s, Žilina kontrolou produkcie odpadovej vody zistili, že v ...viac...

Zverejnené 8.3.2019 -ig-Počet videní: 197


 

Demografia obce v roku 2018

Zverejnené 1.3.2019 -ig-Počet videní: 133


 

Monitorovanie dopravy v Turí

Zverejnené 1.3.2019 -ig-Počet videní: 125


 

KONTAJNER NA CINTORÍNE NIE JE URČENÝ NA PODOMOVÝ ODPAD!!!!

kontajner_plny.jpg

Vážení občania! Nakoľko sme dostali viackrát podnet na preplnený kontajner na cintoríne vaším ...viac...

Zverejnené 28.2.2019 -mš-
Aktualizované: 4.3.2019 -mš-Počet videní: 126


 

Žiadosť o dodržiavanie zásad vodenia psov

     Poľovná spoločnosť "Čerenková" žiada všetkých majiteľov psov, ktorí chodia na prechádzky so psa ...viac...

Zverejnené 18.2.2019 -ig-Počet videní: 176


 

Zápis do MŠ Turie na školský rok 2019/2020

Zverejnené 11.2.2019 -ig-Počet videní: 202


 

 

AKTUÁLNE OZNAMY OBCE

Voľby do Európskeho parlamentu 25.05.2019

euparlament.jpg


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich kon ...viac...

Zverejnené 6.2.2019 -mš-
Aktualizované: 16.3.2019 -mš- Vyprší o 67 dní.


 

Prezidentské voľby - Výsledky volieb prezidenta I. kolo

Zverejnené 16.3.2019 -mš-
Aktualizované: 18.3.2019 -mš-


 

Verejné vyhlášky

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania - Obec Turie, stavebný úrad

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania - "11262 - Turie - Záhumnie - Predĺženie NNK" - Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina - Vydala: ...viac...

Zverejnené 15.3.2019 -ig- Vyprší o 11 dní.


 

Oznámenie o začatí stavebného konania - Obec Turie, stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania "Novostavba rodinného domu, el.NN prípojka žumpa a spev.plochy" - Dominika a Tomáš Škrko - Vydala: Obec Turie, stavebný úrad
viac...

Zverejnené 15.3.2019 -ig- Vyprší o 11 dní.


 

Zámer predaja obecného pozemku e KN č. 1831

Zverejnené 8.3.2019 -ig- Vyprší o 4 dni.


 

Zámer predaja obecného pozemku E KN č. 218

Zverejnené 8.3.2019 -ig- Vyprší o 4 dni.


 

Zverejnenie zámeru predaja obecnej parc. EKN č. 218 - Veronika Smolíková uzn. č. 5/III/2019 zo dňa 21.02.2019 z dôvodu osobitného zreteľaVytlačiť
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Turie v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v zn. n. p. zverejňuje zámer  odpredaja EKN parcely č. 218 záhrady o výmere 153m2 na LV 1837 vo vlastníctve obce.

Kupujúcim bude p. Veronika Smolíková.

Osobitný zreteľ spočíva v tom , že na uvedenej parcele č. 218 sa nachádza hospodárska budova a je priľahlá k CKN parcele č. 10 zastavané plochy na LV 41 vo vlastníctve žiadateľky, na ktorej je postavený rodinný dom súp. č. 185, taktiež vo vlastníctve žiadateľky a pre obec je iným spôsobom nevyužiteľná.

Cena je stanovená na sumu 10€/m2 v zmysle uznesenia č. 38/2018    OZ obce Turie zo dňa 31.5.2018.

Celková hodnota celej výmery a to 153m2 činí sumu 1 530€.

Kupujúci si na vlastné náklady zabezpečí vyhotovenie kúpnej zmluvy a vklad do katastra nehnuteľností.

 


 
 

dnes je: 19.3.2019

meniny má: Jozef

webygroup
ÚvodÚvodná stránka